STALO SE

Ve dnech 17. až 23.srpna t.r. téměř třicítka seniorů navštívila Piešťany.