Partnerské vztahy RSČR v praxi

Krajské koordinační centrum Moravskoslezského kraje je kolektivním členem Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje. Pro informaci těch, kteří stránky krajské rady nesledují přetiskujeme informaci z těchto stránek.

Rada seniorů České republiky, jíž je Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje kolektivním členem,  má navázány partnerské vztahy s řadou politických subjektů ČR. Mezi prvními, kdo s RSČR spolupráci navázal byla Komunistická strana Čech a Moravy.

V minulých dnech jsme od krajské organizace KSČM obdrželi žádost o předání informací a stanovisek KSČM seniorské veřejnosti.

Bez úprav a vlastního posuzování tak, věrni partnerským závazkům, činíme.

 

Prohlášení k veřejnosti.

Statisíce občanů v exekucích; dvě třetiny pracujících, kteří nedosáhnou ani na průměrnou mzdu; předražené bydlení; nekontrolovaný růst cen. Takhle nevypadá život ve státě, který sám sebe tituluje jako rozvinutý. Všichni tito lidé přišli na půdě Poslanecké sněmovny o hlas. Nebude, kdo by předložil návrhy, jak těmto lidem pomoci; jak problémy, které občany trápí, řešit.

Formující se vláda už jasně deklaruje, že neprivilegovaní občané zažijí krušné časy. Možná ne nepodobné těm mezi léty 2006-2013. Mezi akutní rizika patří nastupující energetická chudoba, zmrazení důchodů a platů, větší zpoplatnění zdravotnictví a školství, rušení slev na jízdné, pokračující privatizace či podlézání velkým developerům místo řešení lidem skutečně dostupného bydlení.

KSČM nechce jednostrannou zahraniční politiku, drancování národního bohatství a další oslabování suverenity naší země. Jako hrdí vlastenci odmítáme nahnědlé populistické výkřiky bez reálných kroků. KSČM i přes značně omezený prostor nejen v médiích nerezignuje na tvrdou a jasnou politiku ve prospěch občanů. Kdekoli bude chtít nová vláda zaútočit na ty nejslabší, tam se střetne s komunistickou stranou. Na ulici, v odborech, na pracovištích, internetu i sociálních sítích. Jsme jedinou stranou systémové alternativy socialistické společnosti. Bez korupčníků, kmotrů i zahraničních patolízalů. Vyzýváme všechny občany, společenské i politické organizace a iniciativy, aby se k nám v tomto úsilí připojili!

                                                                                                                                              

Stanovisko k současné energetické krizi.

Povolební situace České republiky je ve znamení snahy sloučit neslučitelné pod vidinou pohodlných ministerských křesel pro mocichtivé.

S plnou vážnosti při znalosti situace proto odmítáme toto kupčení vedoucí k uspokojení osobních ambicí všech pěti stran ve dvou koalicích tvořících většinu v Poslanecké sněmovně. Chtivost po moci nesmí být na úkor odbornosti a zodpovědnosti vůči všem voličům. Vláda nesmí zastupovat pouze zájmy úzké skupiny voličů!

Lidé oprávněně očekávají řešení akutních problémů, které dosluhující vláda již nemůže řešit a nová vláda nepředložila ani elementární návrhy, jak bude postupovat.

KSČM je připravena na levicovou alternativu programového prohlášení vlády a předloží občanům program pro neprivilegované, kteří zůstávají dlouhodobě mimo zájem všech polistopadových vlád. Nyní ale občané s hrůzou sledují růst životních nákladů, aniž by se dočkali návrhů řešení této krize kapitalismu. Spolu s nimi proto odmítáme jednorázové energetické žebračenky z návrhu pravice, které budou nutit lidi stát dlouhé fronty na úřadech s nejistým výsledkem. 

Odmítáme jednostrannost této podpory, která nezohledňuje další skupiny občanů doposud ekonomicky stabilních a vržených do energetické chudoby více než 300% zvýšením záloh na elektrickou energii a plyn s vyúčtováním snad za rok. 

Občané očekávají řešení svého problému dnešního dne, ne sliby do budoucna!

Senioři nesmí platit zálohy na energie větší, než je jejich důchod!

Lidé, kteří investovali do nových zdrojů energie a ekologických kotlů, se cítí zrazeni svou

vládou!

 

KSČM vyzývá končící vládu, okamžitě zastropujte ceny energií na úrovni roku 2020 + 25 %!

Vítězné koalice, přestaňte bojovat o svá korýtka a podpořte toto řešení, které je jediné schopné zvrátit pád statisíců občanů České republiky pod hranici chudoby.

rubrika: Přečetli jsme za vás