Ve Velké Polomi svištěly vzduchem pétangové koule

Krajské koordinační centrum Moravskoslezského kraje spolku SENIORS, z.s. zůstalo věrno tradicím a chrakteru spolku a pro seniory celého kraje připravilo ve spolupráci se svým Okresním organizačním centrem opavského okresu a Klubem seniorů Velká Polom turnaj v pétanque dvoučlenných týmů.

Více se o této akci dozvíte v přiložené reportáži (pdf).