ŠKOLIČKA netradičních sportů

Ostravské organizační centrum spolku SENIORS, z.s.

pořádá

ve dnech 15. až 17. července 2020

ŠKOLIČKU NETRADIČNÍCH SPORTŮ

RINGO + PÉTANQUE + DISK-GOLF

= metodická příprava organizátorů klubových sportovních aktivit

    i jednotlivých sportovních nadšenců

= pravidla, jejich variabilita a adaptace do prostředí realizace

= metodika nácviku

= praktický nácvik

= závěrečné ukázkové soutěže

 

Přihlášky (volnou formou) přijímáme do 12. července 2020 (24,00 hodin) na níže uvedené E-adrese. Uveďte, prosím, své jméno a příjmení, klub/organizaci/individ., E-mailové a telefonní spojení.

Členský / účastnický příspěvek (v plné míře uplatnitelný při dalších akcích OOC SENIORS v roce 2020de facto vám bude vrácen) ve výši 50 Kč/osobu zasílejte na účet číslo 103053893/2250 pod variabilním symbolem 1517072020 a se specifickým symbolem telefonního čísla uvedeného v přihlášce.

Přihlášeným zájemcům do E-schránek zašleme upřesňující informace (srazy a místa konání, vybavení, stravování a pod.) 

Školička se uskuteční v Ostravě.

Přihlášky a své případné dotazy zasílejte do E-schránky

seniori-ostrava@ms-seniors.cz

nebo zjišťujte telefonicky na čísle 773 564 628 .

Školička netradičních sportů bude realizována v rámci projektu Ostravským seniorům v roce 2020, jehož partnerem je OZO Ostrava, s.r.o.