PROJEKTY SPOLKU SENIORS, z.s. JSOU REALIZOVÁNY S FINANČNÍ, MATERIÁLNÍ A LOGISTCKOU PODPOROU VÝŠE UVEDENÝCH SUBJEKTŮ.

Seniors, z.s.

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE

Ženskou část dvoudenního turnaje ve stolním tenisu ovládly ženy z Bratislavy získáním 1. a sdíleného 3. místa.

V Ostravě byly zahájeny soutěže

O POHÁR OSVOBOZENÍ OSTRAVY.

Předsednictvo spolku SENIORS, z.s. rozhodlo, oslovit předsedu Vlády České republiky dopisem, v němž se kriticky staví k činnosti stávající vlády s negativními dopady na seniory, ale též na ostatní občany České republiky a v neposlední řadě na přátelské vztahy se Slovenskem.

Jsme si vědomi, že jsme zdaleka nevyjmenovali všechny problémové kroky vlády. Pokud chcete naši kritiku oprávněně rozšířit, následujte náš počin a předsedovi vlády napište též.

Spojení: petr.fiala@ods.cz


Úplné znění dopisu:

V metropoli Moravskoslezského kraje v pondělí 18.března proběhla tisková konference koalice SPOLU věnována zahájení předvolební kampaně před nadcházejícími volbami do krajského zastupitelstva.

Představitelé ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nejdříve prezentovali práci ve vedení kraje v uplynulých osmi létech, po té představili oblasti záměrů činnosti v nadcházejícím volebním období.

V odpovědích na dotazy novinářů a našeho zpravodaje zejména lídr společné kandidátky Radek Kaňa (ODS) a ostatními kandidáty prozradil záměr – bodově shrnut:

- získat minimálně stávajících sedmnáct zastupitelských křesel

- pokračovat v široké koalice ze stávajícího volebního období, přičemž důrazně odmítl spolupráci s KSČM a SPD

- v oblasti dopravy dobudovat tramvajovou trať v Porubě, vyřešit problematickou ulici Místeckou a vybudovat obchvat Bruntálu

Seniory mohou zajímat zejména plánované kroky v sociální oblasti:

- dobudování krajského domova pro seniory v Kopřivnici

- výrazně zvýšit podíl projektů řešených elektronickou cestou.

Lídr kandidátky na přímý dotaz k řešení závažných záležitostí v kraji, které nepostihnou volební programy stran zastoupených v zastupitelstvu kraje, jednoznačně odmítl možnost uspořádání krajského referenda z důvodů vysokých finančních nákladů a hlavně mandátu, získaného od občanů ve volbách, opravňujícího k řešení veškeré problematiky kraje.

Na dotaz našeho zpravodaje k restrukturalizaci systému dotací do jednoho oddělení Stanislav Folwalrczny stručně odpověděl, že připravovaná změna se týká pouze krajského úřadu a na žadatelé o dotace nebude mít žádný vliv.

Zástupci jednotlivých stran současně podepsali memorandum o spolupráci, které, stejně tak jako volební program SPOLU zatím nemáme k dispozici.

Podrobnější informace naleznete v rubrice Moravskoslezský kraj.

Na základě výzvy z Olomouckého kraje přecházíme ze systému jednotných informací do nového členění našich webových stránek.

Kromě hlavních rubrik, administrovaných předsednictvem a jeho podpůrných orgánů, zavádíme nové rubriky - stránky jednotlivých krajů, kde SENIORS působí.

Na významné aktivity pro seniorskou veřejnost budete upozorňováni v rubrice NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE. Podrobně pak příslušné krajské koordinační nebo okresní organizační centrum podá informaci na své stránce (ve své rubrice). 

Vážení čteníáři!

Z popudu některých z vás předsednictvo spolku rozhodlo o úpravě chrakteru měkterých rubrik.

Rubrika "Přečetli jsme za vás" byla zrušena a nahrazena rubrikou "Co řekli, napsali nebo na sociálních sítích sdíleli ČEŠTÍ POLITICI a političtí komentátoři".

K tomuto kroku nás vede skutečnost, že ne každý senior odebírá denní tisk, stíhá sledovat všechny televizní a rozhlasové zprávy a už jen malá část z nás umí plně využívat sociální sítě.

Ani my nejsme profesionály v informačních otázkách a naše práce spočívá hlavně v organizování aktivit, které vás zajímají a které ve svých krajích, okresech, městech a obcích poptáváte. Pokusíme se v maximální míře - nač nám budou síly a čas stačit - zabezpečit pro vás relevantní a hlavně ověřené informace, co - kdo z našich politiků či politických komentátorů zveřejnil, čímž se vám budeme snažit tyto výrokny, názory a stanoviska zjednodušeně (bez složitého vyhledávání) přiblížit. Současně reagujeme na názor čtenáře našich stránek, že nepostihujeme stanoviska celého politického spektra, což jsme si, po pravdě řečeno, neuvědomovali a budeme se touto otázkou vážně zabývat.

Děkujeme za čtenářskou věrnost a přejeme všem co nejvíce radosti a spokojenosti v každodenním životě. My pro to budeme i nadále dělat vše, co umíme a doufáme, že tak budou činit i všichni ostatní.

Předsdnictvo SENIORS, z.s.