Hlavní partner projektů Ostravského organizačního centra
Partner
MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
Hlavní partner projektů Krajského koordinačního centra SENIORS Moravskoslezského kraje

Partner spolku SENIORS

Seniors, z.s.

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE

Všem členům spolku, účastníkům

našich aktivit i všem dobrým lidem

do nového roku přejeme VŠECHNO

NEJLEPŠÍ !!!