Hlavní partner projektu PO STOPÁCH HISTORIE
Moravskoslezský kraj

Hlavní partner projektu OSTRAVSKÉ SENIORSKÉ REPREZENTACE

Hlavní partner projektu SENIOŘI V AKCI

Seniors, z.s.

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE

Stručné, ale výstižné varování, které by nikdo z nás neměl podcenit!

Dobrý den všem, kdo se zastavil na tomto webu.

Dnes nepřeposílám žádný text, ale reportáž televize PRIMA NEWS.

Pokud se přenesete přes reklamu, kterou jsem nestihl odfiltrovat, budete si moci porovnat, kdo, co a případně i jak zamýšlí s naší zemi případně Evropou.

Tady to najdete:

https://cnn.iprima.cz/hadka-ve-studiu-konecna-narkla-zdechovskeho-ze-vlada-kopiruje-program-kscm-111226

Vážení čtenáři těchto webových stránek!

Již v minulosti jsem sporadicky pro spolek SENIORS komentoval dění kolem nás. V minulých dnech jsem byl osloven místopředsedou solku, abych v této činnosti pokračoval i nadále. Leč léta běží a sil pomalu ubývá.

Sám však pociťuji potřebu předávání informací, které seniorům, nemajícím možnost pročítat tisíce informací ze sociálních sítí, pomohou aspoň k částečné orientaci v dění kolem nás.

Nebudu již zpracovávat filozofické nebo politologické úvahy, aspoň ne často. Po dohodě budu pro vás - zájemce o tyto informace a názory - vybírat jinde publikované práce, články a další materiály. Sám budu nejraději, když to, co vám budu chtít zprostředkovat, bude podepsáno konkrétní osobou.

Dnes vám přináším zamyšlení Jiřího Miřejovského. Tentokrát bez mého komentáře či stanovisek k uvedené problematice.

Máte-li zájem, čtěte v rubrice PŘEČETLI JSME ZA VÁS.

Váš Vladimír Ninel

Voda je (na Zemi) základem života. Víme, jak s ní nakládat, aby nám co nejvíce pomáhala k upevnění našeho zdraví?

Více v další části informace: