Nebezpečná telefonní čísla

ZNÁT  TELEFONNÍ  ČÍSLA  SE  VYPLATÍ  ! 

Moderní technologie a zejména mobilní telefony nás odnaučily pamatovat si čísla, na která voláme. Přitom znalost čísla může ušetřit peníze, protože na první pohled je vidět to, co vychytralí poskytovatelé prémiových služeb píší velmi malým písmem.

SLOŽENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA

Standardní telefonní číslo obsahuje 12 číslic.

Národní předvolba (v případě ČR se jedná o kód 420)  a zbývá devět číslic.

Další tři číslice informuji, zda voláte do pevné nebo mobilní sítě.

V dřívějších „pravěkých dobách“ záleželo, zda voláte tzv. místní nebo meziměstsky hovor.

A proto bylo území státu rozděleno do jednotlivých telefonních oblastí, které měly přiřazeny svá čísla ( a i své ceny ).

Ceny se sjednotily, ale oblasti zůstaly.  

Volání do mobilní sítě poznáte podle   p ř í s t u p o v é h o   kódu, který je:  

601 až 608,   702 až 705,    72, 73, 77 nebo7900 až 7999.  

Kód 910 vás upozorni, že voláte do sítě, která přenáší hlas po internetu, tzv. služby VoIP.   

OSMIČKA NA ZAČÁTKU

Kód 800 vás upozorni, že voláte na bezplatnou linku; náklady za hovor nese volaný. Většinou slouží k firemní prezentaci.  

ALE POZOR   !!! –  kódy 810 až 819, –   830 až 839, –   843 až 846  

nejsou pro bezplatné volání, na nákladech se společně s provozovatelem teto linky podílíte oba dva ! ! !

 

DEVÍTKA VELÍ:    P o z o r   !!!

Velmi důležité je všímat si kódů 900, 906 a 909;

slouží k přístupu ke službám s vy-jádřenou cenou a proto dvě číslice, které následují po tomto kódu - vás upozorní  na výši ceny volání / za minutu.

Jedná se zejména o různé spotřebitelské soutěže, obchodní a inzertní služby.  

Příklad: z čísla 900 55 25 25 zjistíte, žeminuta volání stojí 55 Kč,

celková cena hovoru se tedy odvíjí od počtu provolaných minut.        

            

 V případě, že voláte na telefonní číslo, které má 12 číslic a nezačíná kódem 420

-  voláte do zahraničí  -  a můžete očekávat zvýšený účet. 

 

Kód 905 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou;

desetinásobek kombinace dvou číslic, které následují po tomto trojčíslí,

určuji jednorázovou cenu za volání.

 

Příklad:

Z čísla 905 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 550 Kč

 

Kód 908 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; dvě navazující číslice vás upozorni na výši ceny za volání.

  

Příklad:

Z čísla 908 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 55 Kč.  

 

SOUTĚŽNÍ A HLASOVACÍ SMS

Zkrácena čísla, na která posíláte SMS zprávy do různých soutěží, hlasováni a podobně, nejsou regulovaná Českým telekomunikačním úřadem, ale operátoři přijali kodex, aby i zde formát čísla jednoduše upozorňoval na výši ceny.

Pokud chcete zjistit, kolik za svou zprávu zaplatíte, slouží k tomu poslední dvě nebo tři číslice podle délky zprávy.

U sedmimístného čísla jsou to poslední dvě číslice, u osmimístného čísla určuji cenu za zprávu poslední tři číslice.

 

Příklad: 

SMS zaslaná na sedmimístné číslo 9004430 vás bude stát 30 Kč; za SMS zaslanou na osmimístné číslo 90044300 zaplatíte 3 Kč, protože cena je v tomto případě v haléřích.  

 

 Nepřijímat ! 
IHNED PŘEPOSÍLÁM... 

Důležité upozornění :

Server...www.bezreklamky.cz, jehož operátoři náhodně volají na různá telefonní čísla, a bláhoví a důvěřiví občané se po přistoupení ke spojení doví, že si s nimi chtějí popovídat a prosí je o jednoduché odpovědi na  jednoduché otázky stylem ano ne s tím, že hovor je nahráván. Otázky jsou typu : „Jste svobodný - ženatý ? Vede kolem vašeho domu silnice ? Máte děti ? a podobně.....

K Vaší hrůze vám přijde ihned druhý den po hovoru doporučený dopis s fakturou na Kč 3.000,-, který nic netušíce převezmete. Po prostudování přiložené obchodní "smlouvy" psané klasickou blechou písma zjistíte, že souhlasíte se zasláním zálohové faktury předmětné "společnosti" v uvedené výši. 
Po reklamaci u této společnosti je Vám přehrán zmanipulovaný hovor, kde s hrůzou zjistíte, že jste se telefonicky zavázal k úhradě faktury a zaslání obchodní smlouvy doporučeným dopisem.
  
Při  jednání s právníky vám většina doporučí fakturu uhradit a po té s nejistým výsledkem vymáhání částky zpět, což vás bude stát čas a peníze. Mají to totiž perfektně ošetřeno podle platné legislativy, a než se nadějete, už buší na Vaše dveře..... (no přece EXEKUTOR !).

NA TO JE OVŠEM VELMI JEDNODUCHÝ RECEPT: CIZÍ A NEZNÁMÁ  ČÍSLA, KTERÁ NEMÁM V ADRESÁŘI TELEFONU, NEBRAT A ROVNOU HÁZET DO KOŠE. A POKUD  MI NĚKDO ZNÁMÝ VOLÁ Z NOVÉHO ČÍSLA, TAK SE MUSÍ LASKAVĚ NEJDŘÍVE IDENTIFIKOVAT. NEJLÉPE SMSKOU. JINAK MÁ SMŮLU..... 

Zkušenost jednoho z nás :

"Byl jsem dnes celý den pryč a po návratu domů jsem měl  na mobilu 8 nepřijatých zmeškaných hovorů z čísla:  420 477 100 111.
Protože to začalo být hodně podezřelé, začal jsem pátrat po telefonním čísle na internetu a narazil jsem na diskusi, kde si lidé stěžují, že jim číslo volá taky a pravidelně.
Když telefon zvednou, hovor se automaticky přeruší, nicméně ve vyúčtování na konci měsíce mají tzv. dárcovské volání 1 min. za 100 Kč.".

VARUJEME !!! Toto číslo si zapamatujte a když se objeví na displeji mobilu, tak nezvedat !!! Sprostě a drze vás okrade o 100Kč.