O nás

Občanské sdružení SENIORS (dnes SENIORS,z.s.) bylo založeno z podnětu skupiny seniorů ze západních Čech s cílem řešit základní životní potřeby seniorů a ochrany jednotlivců před fyzickým a společenským násilím a ve smyslu znění zákona o sdružování občanů bylo dne 14.října 2009 zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky po číslem jednacím VS/1-1/77 172/09R a bylo mu přiděleno identifikační číslo 22832254.

SENIORS, jakožto převážně proseniorská organizace, v současnosti působí v Olomouckém, Moravskoslezském, Plzeňském a Jihomoravském kraji a v Praze, kde aktivně vyvíjí svou činnost (mimo Prahy) v okresech se svými Okresními organizačními centry (v Ostravě Ostravské organizační centrum) - OOC. Koordinační, organizační, metodickou, právní a další podporu OOC poskytují Krajská kordinační centra - KKC.  Sídlem o.s. SENIORS byla zvolena obec Janovice ve Frýdecko-Místeckém okrese. Sídlo je zachováno i po změně statutu spolku.

V zájmu sjednocovacích principů o.s. SENIORS počátkem roku 2011 zažádalo o přijetí do Rady seniorů České republiky, s níž po přijetí dne 16. března 2011 úzce spolupracuje.

Spolek SENIORS, z.s. uvítá podněty z řad široké seniorské i občanské veřejnosti a to jak od jednotlivců, tak i seniorských kolektivů. Ze stanov spolku SENIORS, z.s. mimo jiné vyplývá, že projekty a akce jsou vyhlašovány i k jednorázové účasti, to znamená, že není vyžadováno dlouhodobé členství ve spolku, ale ani v jiných seniorských organizacích.

Spolek SENIORS, z.s. neskrývá potřebu finanční, hmotné, mediální a společenské podpory a uvítá nabídky jednotlivců, kolektivů, organizací, občanských samospráv i podnikatelských subjektů, za kterou tímto předem děkuje.

Spolek SENIORS, z.s. splňuje veškeré zákonné požadavky na plnohodnou spolupráci s ostatními spolky a organizacemi, podnikatelskými subjekty, obecními, městskými a krajskými samosprávami, jakož i s ministerstvy a vládami.